انجام اقدامات خلاقانه در پژوهش بنیان کردن حوزه روابط عمومی موثر است

Printer Friendly and PDF

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: در صورتی که اقدامات خلاقانه در یک سازمان به درستی انجام گیرد و عملیاتی شود، به طور حتم به مذاق مدیران خوش می آید و از اقدامات خلاقانه بعدی نیز استقبال می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهدی ژیان پور روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در نشست تخصصی روابط عمومی پژوهش بنیان که در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین مهارت یک مدیر روابط عمومی، ارتباط و استراتژی است اما اگر این موارد بر پایه گردآوری اطلاعات بنا نشود، تحقق کامل پیدا نمی کند و یا اصلا محقق نخواهد شد.

وی اضافه کرد: روبرو شدن با حشو زیاد، بلایی است که سازمان‌های کشور را درگیر خود کرده است و یکی از حوزه هایی که به هیچ وجه نباید در آن حشو وجود داشته باشد، حوزه روابط عمومی به حساب می آید.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اضافه کرد: مدیران روابط عمومی باید برای خود برنامه داشته باشند و شناسایی نیازهای مشتری، شناسایی بازار هدف و شناسایی منابع در دسترس از جمله مواردی هستند که باید در این برنامه جای بگیرند.

ژیان پور گفت: شناسایی فعالیت های سازمان، تشخیص افکار عمومی و توسعه استراتژی از جمله مهمترین فعالیت هایی است که باید مدیر یا کارشناس روابط عمومی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: باور نداشتن مدیر سازمان به فعالیت روابط عمومی، فقدان راهبری، فقدان نیروی متخصص و فقدان سرعت از جمله موانع پژوهش بنیان شدن حوزه روابط عمومی است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه باید در ساختار سازمانی حوزه روابط عمومی نیازسنجی پژوهشی انجام گیرد، اظهار کرد: بسیاری از مدیران کشور، چیزی را مشاهده می کنند و به سرعت قصد دارند همان را در سازمان خود نیز عملیاتی کنند. متاسفانه در کشور ما فعالیت‌ها بیش از اینکه منطقی باشند و روال منطقی داشته باشند، مصداقی هستند. راه حل مواجهه با این موضوع مصداقی عمل نکردن است.

ژیان پور خاطرنشان کرد: نخستین کاری که باید انجام شود تا روابط عمومی هر ساختاری پژوهش بنیان شود، روش‌مند کردن فرآیندها به شکل عالمانه است؛ در این راستا دو روش Focus Group و Action Research از بهترین روش ها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه انجام اقدامات خلاقانه در پژوهش بنیان کردن حوزه روابط عمومی موثر است، ادامه داد: معمولا در سازمان ها با چنین اقداماتی مخالفت و در برابر آن مقاومت می شود اما اگر همین اقدامات به درستی انجام گیرد و عملیاتی شود، به طور حتم به مذاق مدیران خوش می آید و از اقدامات خلاقانه بعدی نیز استقبال می شود.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان افزود: برای جلب نظر مدیران بهتر است اقدامات خلاقانه در ابعاد و مقیاس کوچک انجام گیرد چراکه هزینه گزاف نمی خواهد و نیروی انسانی زیادی را درگیر نمی کند و می توان با آن پیامدها و نتایج اقدامات خلاقانه را به مدیران چشاند.