ایسپای اصفهان "ممتاز" شد

Printer Friendly and PDF

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه اصفهان از زیرمجموعه های جهاد دانشگاهی واحد اصفهان حائز رتبه "ممتاز" شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، بر اساس اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، شعبه اصفهان این مرکز در ارزیابی های سال 1396 به عنوان شعبه ممتاز انتخاب شد.

محمد آقاسی، رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اعلام کرده است که شعبه اصفهان با نمره 91 از 100 حایز این رتبه شده است.