جلسه "آشنایی با اصول پرسشگری" در واحد اصفهان برگزار شد

Printer Friendly and PDF

جلسه ای تحت عنوان "آشنایی با اصول پرسشگری" در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه اصفهان و آزمون انتخاب پرسشگر نمونه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، جلسه‌ای تحت عنوان "آشنایی با اصول پرسشگری"، در تاریخ 11 تیرماه 1396 در مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیر اجرایی این مرکز، بابت همکاری پرسشگران در طرح های اخیر از آنان تقدیر و تشکر کردد، سپس اصول پرسشگری بیان شد و چالش‌ها و مشکلات پیش رو مطرح گردد.

در پایان پرسشگران شرکت‌کننده، مورد آزمون قرار گرفتند و مقرر شد که پرسشگر نمونه از میان افراد شرکت‌کنننده در آزمون انتخاب شود. همچنین تعیین شد که این‌گونه جلسات به صورت دوره‌ای و تخصصی‌تر برگزار گردد.