خدمات ما در ایسپا

Printer Friendly and PDF

امکانات ما در ایسپا

  • بهره‌گیری از 200 پرسشگر آموزش دیده و کارآزموده
  • انجام پیمایش درب منزل و پیمایش به صورت میدانی
  • بهره‌گیری از آخرین متد پیمایش همگام با تکنولوژی روز
  • انجام نظرسنجی آنلاین با قابلیت طراحی انواع سوالات مورد نیاز محقق
  • انجام نظرسنجی الکترونیکی با تبلت و انواع گوشی هوشمند
  • انجام نظرسنجی های تلفنی به صورت تصادفی
  • انجام نظرسنجی های گروهی
  • طراحی پرسشنامه استاندارد و ورود داده با دستگاه داده خوان