روابط عمومی‌های کشور نیازمند بازتعریف و بازعملیات هستند

Printer Friendly and PDF
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفت: ما باید روابط عمومی مطلوب را بازتعریف و بازعملیاتی کنیم تا بهره وری روابط عمومی‌ها افزایش یابد. 
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، آقاسی امروز (چهارشنبه) در گردهمایی مدیران روابط عمومی‌ دستگاه‌های دولتی و خصوصی که توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه روابط عمومی‌ها در کشور مسأله اصلی و اساسی خود را گم کرده‌اند و دنبال مسائل دیگری هستند. روابط عمومی خوب یک روابط عمومی تعاملی است. ما امروز سه مدل روابط عمومی در کشور داریم؛ روابط عمومی سودمحور روابط عمومی است که فقط سود سازمان خویش را مدنظر قرار می‌دهد و تنها به ذکر بالا رفتن منافع سازمان است، روابط عمومی تبلیغی که مبتنی بر تبلیغاتی مثل بروشور، پوستر و بیلبورد است و سوم روابط عمومی بحرانی که عکس العمل در مواقع بحرانی را می‌شناسد. این مدل روابط عمومی‌ها موضوع را به ما تأکید می‌کنند که باید روابط عمومی مطلوب را بازتعریف و باز عملیاتی کنیم تا بهره وریمان افزایش یابد. 
وی افزود: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که انسان به سمت شی شدگی در حال حرکت است و در واقع کرامت انسانی در آن نادیده گرفته می‌شود. از جنگ جهانی دوم به این سمت جمعیت‌های انبوهی در شهرها به وجود آمد و رسانه‌ها از حالت فردی به رسانه‌های جمعی تبدیل شدند به همین دلیل ما می‌گوییم انسان‌ها هم به سمت شیء شدگی بیشتر حرکت کردند و کرامت انسانی نادیده گرفته شد. 
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفت: یکی از مهمترین عناصر در روابط عمومی رهایی انسانها از شیء شدگی به سمت توجه به شخصیت انسانی است. برای این کار باید تعادلی در درون سازمان و برون سازمان ایجاد کنیم که این اتفاق با تعامل بیشتر با مردم و مخاطبان رخ می‌دهد. 
آقاسی اتفاق مهم دیگری که باید در روابط عمومی‌ها رخ دهد را جانشینی استفاده از فضای مجازی به جای امور معمول چون استفاده از  کاغذ عنوان کرد و گفت: فضای مجازی و دنیای مجازی ماحصل صنعتی شدن است که خیلی هم بد نیست و می تواند کمک کند تا ما با طبیعت آشتی کنیم. 
وی اضافه کرد: اتفاق بعدی که باید در روابط عمومی رخ دهد حرکت از یک سویگی به دوسویگی است. ما باید بدانیم که هم روابط عمومی و هم افکار عمومی همزاد هم هستند و هر سازمانی که ادعای توجه به مردم را دارد، باید توجهش به مردم را جدی بگیرد. 
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران مورد بعدی که باید مدنظر باشد را حرکت از کلیشه گرایی به خلاقیت محوری دانست و افزود: خلاقیت نفی گذشته نیست بلکه سوار شدن بر تجربه‌های گذشته است و روابط عمومی باید این موضوع را مدنظر قرار دهد. همچنین از دروغ گرایی به حقیقت گرایی و حرکت از چشمان بسته به پژوهش پیوسته از فعالیت‌های مهم دیگر است که روابط عمومی‌ها باید مدنظر قرار دهند. 
آقاسی ادامه داد: دو گونه سازمان وجود دارد، سازمانهای ذائقه گرا و ذائقه ساز. ما روابط عمومی‌هایی احتیاج داریم که به حالت  بین این دو قرار داشته باشند که این مهم از طریق توجه به فرهنگ نظرسنجی اتفاق می‌افتد.