سازمان بدون راهبرد محکوم به روزمرگی است

Printer Friendly and PDF

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: بسیاری از سازمان‌ها و مدیران آن‌ها در کشور از فقدان یا نقصان نگاه راهبردی و فانتزی رنج می‌برند. سازمان بدون راهبرد و مدیر فاقد فانتزی محکوم به روزمرگی و اتلاف منابع است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، مهدی ژیان‌پور در آستانه سی‌وهفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی به اهم فعالیت‌های معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اشاره و اظهار کرد: در اولویت قرار گرفتن برنامه‌ریزی و اصرار بر تحقق آن مهم‌ترین اتفاق در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بوده است.

وی افزود: پیامد این رویکرد موفقیت بزرگی در بین معاونت‌های جهاد دانشگاهی تحت عنوان «واحد برتر از حیث میزان تحقق اهداف و برنامه‌های عملیاتی» است. هم‌چنین در ادامه استراتژی رشد و توسعه معاونت، موفقیت بعدی با عنوان «واحد برتر در حال توسعه جهاد دانشگاهی» حاصل شد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ادامه داد: در حوزه ستادی ایده ایجاد کارگروه‌ تخصصی دانشجویی عملیاتی و اولین کارگروه با عنوان «مدیریت نظام سلامت» تشکیل شد. هم‌چنین ایده برگزاری دوره‌های تربیت پژوهشگر محقق شد و اولین دوره آن با همکاری معاونت آموزشی به اجرا درآمد.

ژیان پور اضافه کرد: در حوزه نشر یافته‌ها و مطالعات نیز پژوهش‌گران گروه‌های مختلف موفق به چاپ پنج مقاله و فراهم‌سازی مقدمات انتشار دو کتاب شدند. هم‌چنین در ادامه همکاری‌های معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی با کارفرمایان مختلف، 11پروژه مطالعاتی آغاز و یا به انجام رسید. برگزاری یک کارگاه و همایش از دیگر فعالیت‌های سه گروه پژوهشی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد غیردولتی و عمومی با سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجتناب ناپذیر است. در کنار ارائه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی به عموم شهروندان در سطح نهادی نیز معاونت پژوهشی با شورای اسلامی شهر، شهرداری اصفهان و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیشترین تعاملات پژوهشی را در سال گذشته داشته است. در این تعاملات معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی عمدتا در جایگاه مجری و مشاور ایفای نقش کرد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان تاکید کرد: بسیاری از سازمان‌ها و مدیران آن‌ها در کشور از فقدان یا نقصان نگاه راهبردی و فانتزی رنج می‌برند. سازمان بدون راهبرد و مدیر فاقد فانتزی محکوم به روزمرگی و اتلاف منابع است.

ژیان‌پور اظهار کرد: الگوی اداره جهاد دانشگاهی به دلیل ساختار شبکه‌ای و از پایین به بالای‌ آن و هم‌چنین عدم اتکا به پول نفت و بودجه دولتی، یکی از به روزترین و سالم‌ترین نمونه‌های اداره یک سازمان در کشور است. اگر مدیران جهاد به این الگو پشت پا نزنند و ضمن حفظ چابکی و انعطاف بر برنامه‌ریزی و نگاه راهبردی اصرار ورزند موفقیت‌های بیشتری در انتظارشان خواهد بود.

وی افزود: در معاونت پژوهشی نیز با همین رویکرد برنامه استراتژیک 1400-1396 تدوین شده که متکی بر استراتژی رشد و تهاجم است. در این برنامه تلاش می‌کنیم از طریق پشتیبانی علمی و پژوهشی، نظام برنامه‌ریزی در سازمان‌های متولی امور شهری، توسعه زمینه‌های دانش، ایفای نقش حلقه واسط میان سپهر دانش و سپهر اجرا، نیازسازی در سازمان‌های همکار، استانداردسازی فرآیندها، ساختارها و خدمات پژوهشی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی، ضمن انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهشی در حوزه شهری و منطقه‌ای به تغییر تلقی از پژوهش به عنوان ابزاری ارجمند و موثر نزد سازمان‌های همکار و ذینفعان کمک کنیم.

ژیان‌پور اظهار کرد: از دیدگاه ما نیروی انسانی خلاق، متعهد و پیشرو بزرگترین ثروت جهاد دانشگاهی است. باور به این دیدگاه می‌تواند جهاد دانشگاهی را که به تعبیر رهبر انقلاب یکی از معدود رویش‌های اصلی انقلاب اسلامی است، همیشه در خط مقدم نوآوری و خلاقیت نگاه دارد.