نشست علمی روابط عمومی پژوهش بنیان برگزار می گردد

Printer Friendly and PDF

نشست علمی "روابط عمومی پژوهش بنیان" به همت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه از ساعت 10 تا 12 برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، در ادامه برگزاری نشست های تخصصی ویژه مدیران روابط عمومی دستگاه های دولتی و خصوصی استان اصفهان، این نشست با هدف آشناسازی مدیران و کارشناسان روابط عمومی با تاثیر پژوهش و کاربردهای آن در روابط عمومی برگزار می‌گردد.

گفتنی است این نشست روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه از ساعت 10 تا 12 در دانشگاه اصفهان،  بلوار اندیشه، جنب تالار سبز، سـاختمان شهید سرمدی -  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.