ویژگی‌های یک نظرسنجی خوب از نگاه معاون پژوهشی ایسپا

Printer Friendly and PDF
معاون پژوهشی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفت: پرسشنامه‌های نظرسنجی‌ها به طور عموم باید مختصر و مفید و دارای سؤالاتی جذاب باشد و داده‌های پژوهشگر را در نظر بگیرد. ترتیب سؤالات مهم است و باید مشخص باشد که هر سؤال کجا پرسیده شود. 
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به نقل از خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، رفیعی امروز (چهارشنبه) در گردهمایی مدیران روابط عمومی‌ دستگاه‌های دولتی و خصوصی که توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد، افزود: پرسشنامه‌هایی که طراحی می‌شود نیازمند دستورالعمل تهیه است  هر چند مدل سؤالی که طراحی می شود باید در دو نوع باز و بسته باشد. 
معاون پژوهشی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفت: سؤالات چند جوابی سؤالاتی است که می‌تواند چند پاسخ داشته باشد. سؤالات چند درجه‌ای نیز سؤالاتی است که از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه‌بندی می‌شوند و یک سری سؤالات هم با رویکرد تعیین اولویت مطرح می‌شود ما باید این پرسشنامه‌ها را مهم تلقی کنیم چون داده‌های مهمی دارند. 
رفیعی اضافه کرد: پرسشنامه را می‌توان مستقیم یا حضوری اجرا کرد که بهترین مدل نظرسنجی مدل حضوری است. بعد از آن تلفنی، بعد از آن اینترنتی و پس از آن پستی قرار می‌گیرد که نظرسنجی پستی مدتهاست منسوخ شده است. 
وی ادامه داد: برای مثال در بحث‌های سیاسی در نظرسنجی تلفنی ما با 15 درصد محافظه کاری روبرو هستیم به همین علت است که می گوییم نظرسنجی حضوری که پاسخگو با پرسشگر روبرو می‌شود بهترین روش است البته دارای هزینه بالایی است اما اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار ما قرار می‌دهد.