پرسش و پاسخ

Printer Friendly and PDF
کلاس‌های آموزشی جهاد دانشگاهی به چه صورت برگزار می‌گردد؟
پاسخ:

در حال حاضر کلیه کلاس‌های جهاد به صورت حضوری برگزار می‌گردد و برخی از دوره‌ها در حال تدوین جهت برگزاری به صورت مجازی است. لازم به ذکر است ثبت نام کلاس‌ها توسط فراگیران تا پایان سال 94 به صورت اجبار باید آنلاین ثبت نام گردد.

آیا مدارک جهاد دانشگاهی معتبر می باشد؟
پاسخ:

بلی تمامی مدارک این مرکز از اعتبار خاص خود برخوردار هستند و علاوه بر استعلام در سراسر کشور قابل ترجمه و ارائه به مجامع بین المللی هستند.